wtorek, 5 grudnia, 2023

O nas

Witamy sympatyków KOD.
Nie jesteśmy partią polityczną. Kim jesteśmy? Mówi o tym Manifest Komitetu Obrony Demokracji. Oto jego fragmenty:
„Demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej niż każe władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu. (…) Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla „innego”. Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka. (…) Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów demokracji, rządów autorytarnych.”


Składki członkowskie

Składki członkowskie – kliknij


Władze Regionu Świętokrzyskiego KOD na kadencję 2022 – 2024

Zarząd Regionu

Lidia Palacz – przewodnicząca
Włodzimierz Magdziarz – wiceprzewodniczący zarządu
Jarosław Gałkiewicz – skarbnik
Marek Mazurek – sekretarz
Alina Bunzel – członek zarządu
Jerzy Burczyn – członek zarządu

Regionalna Komisja Rewizyjna
Maria Werpachowska – przewodnicząca
Katarzyna Brudnik
Bogusław Krzysztofik

Regionalny Sąd Koleżeński
Stanisław Marek Skopowski – przewodniczący
Elżbieta Cichopek – wiceprzewodnicząca
Paweł Nyczaj – sekretarz
Dagmara Głodowicz-Mazurek – członek RSK
Jerzy Chabocki – członek RSK

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Stanisław Adamski
Jerzy Burczyn
Izabella Jaros
Włodzimierz Magdziarz
Marek Mazurek
Krzysztof Palacz
Lidia Palacz
Edward Rzepka
Monika Szafraniec
Piotr Szafraniec

Władze wybrane podczas IV Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 23.04.2022 r. w Kielcach.

 

Share

Nadchodzące wydarzenia