Struktura

Władze Regionu Świętokrzyskiego KOD na kadencję 2022 – 2024

Zarząd Regionu

Lidia Palacz – przewodnicząca
Włodzimierz Magdziarz – wiceprzewodniczący
Jarosław Gałkiewicz – skarbnik
Marek Mazurek – sekretarz
Alina Bunzel – członkini zarządu
Jerzy Burczyn – członek zarządu
Elżbieta Pantak – członkini zarządu

Regionalna Komisja Rewizyjna
Maria Werpachowska – przewodnicząca
Katarzyna Brudnik
Bogusław Krzysztofik

Regionalny Sąd Koleżeński
Stanisław Marek Skopowski – przewodniczący
Elżbieta Cichopek – wiceprzewodnicząca
Paweł Nyczaj – sekretarz
Dagmara Głodowicz-Mazurek – członkini RSK
Jerzy Chabocki – członek RSK

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Stanisław Adamski
Jerzy Burczyn
Izabella Jaros
Włodzimierz Magdziarz
Marek Mazurek
Krzysztof Palacz
Lidia Palacz
Edward Rzepka
Monika Szafraniec
Piotr Szafraniec

Władze wybrane podczas IV Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 23.04.2022 r. w Kielcach.

Share

Nadchodzące wydarzenia