Struktura

Władze Regionu Świętokrzyskiego KOD na kadencję 2022 – 2024

Zarząd Regionu
Lidia Palacz – przewodnicząca
Monika Szafraniec – wiceprzewodnicząca
Jarosław Gałkiewicz – skarbnik
Magdalena Hądzlik-Białek – sekretarz
Jerzy Burczyn – członek zarządu
Jausz Gardyński – członek zarządu
Elżbieta Pantak – członkini zarządu
Adam Sapiechowski – członek zarządu

Regionalna Komisja Rewizyjna
Katarzyna Brudnik – przewodnicząca
Stanisław Marek Skopowski
Maria Werpachowska

Regionalny Sąd Koleżeński
Dagmara Głodowicz-Mazurek – członkini RSK
Paweł Nyczaj – członek RSK
Jerzy Mazur – członek RSK
Bogusław Krzysztofik – członek RSK
Jerzy Chabocki – członek RSK

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Stanisław Adamski
Jerzy Burczyn
Janusz Gardyński
Włodzimierz Magdziarz
Marek Mazurek
Ziemowit Nowak
Krzysztof Palacz
Lidia Palacz
Monika Szafraniec
Piotr Szafraniec

Władze wybrane podczas V Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 12.05.2024 r. w Kielcach.

Share