Aktualności

W obronie dyrektora DŚT

Protestujemy przeciwko niespodziewanemu i — naszym zdaniem — pochopnemu zwolnieniu z pracy Dyrektora Domu Środowisk Twórczych w Kielcach Ryszarda Pomorskiego – pisze świętokrzyski KOD w oświadczeniu wysłanym do Urzędu Miasta w Kielcach. Całość oświadczenia poniżej.

Protestujemy przeciwko niespodziewanemu i — naszym zdaniem — pochopnemu zwolnieniu z pracy Dyrektora Domu Środowisk Twórczych w Kielcach Ryszarda Pomorskiego.

Ryszard Pomorski jest jedną z niewielu osób kierujących placówkami kultury w Kielcach, który zapraszał na spotkania tak ciekawych i mądrych gości, jak Krzysztof Zanussi, Tomasz Piątek, Marek Prawda, Tomasz Lis. W kontaktach z naszym Stowarzyszeniem p. Pomorski przejawiał obywatelską postawę, dbałość o wartości prodemokratyczne i proeuropejskie. Pałacyk T. Zielińskiego wyróżniał się na tle podobnych placówek liczbą oraz charakterem organizowanych wydarzeń, pomimo ograniczonego budżetu, jakim
dysponował.
Podawany w mediach powód zwolnienia — nieprzedstawienie kilku dokumentów dotyczących szczeliny w murze, która pojawiła się 30 lat temu i przez cały czas jest kontrolowana przez nadzór budowlany i konserwatorski — wzbudza podejrzenia, że prawdziwe przyczyny odwołania dyrektora Pomorskiego są pozamerytoryczne.

Z tych powodów wnosimy o ponowne rozważenie tej kontrowersyjnej decyzji.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji

Share

Nadchodzące wydarzenia