AktualnościKomunikaty

KOD przeciwko szykanowaniu sędziów

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec szykan, jakim poddawani są prokuratorzy i sędziowie przez partię sprawującą obecnie w Polsce władzę – całe oświadczenie poniżej.

Oswiadczenie

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec szykan, jakim poddawani są prokuratorzy i sędziowie przez partię sprawującą obecnie w Polsce władzę. Wzywamy do okazania solidarności z represjonowanymi sędziami i prokuratorami, którzy przeciwstawiają się zamachowi władzy wykonawczej na wymiar sprawiedliwości.
Szczegóły niszczenia niezależności sądownictwa i prokuratury w Polsce przedstawia raport Amnesty International „Wolne sądy, wolni ludzie” oraz Raport „Sędziowie pod presją” opublikowany 8 lipca 2019 przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.
Jak piszą jego autorzy z AI, „od kilku lat władze przeprowadzają w Polsce reformę sądownictwa. Choć tak potrzebna, by usprawnić i skrócić postępowania sądowe, to niestety nie skupia się na wadach naszego wymiaru sprawiedliwości, lecz na podporządkowaniu sędziów politykom sprawującym władzę”.
Katalog represji jest dobrze znany i udokumentowany. Są to:
– niesłuszne postępowania dyscyplinarne wobec niepokornych sędziów i prokuratorów wytaczane w związku z wydawanymi przez nich decyzjami i wyrokami
– zsyłki, czyli delegowanie do pracy w miastach odległych czasami o setki kilometrów od dotychczasowej pracy
– pozbawianie stanowisk poprzez likwidowanie wydziałów pozornie zbędnych
– prześladowanie za pomocą internetu, głównie mediów społecznościowych, w których wykorzystywane są „kontrolowane przecieki”
– dezinformacja i manipulacja w mediach rządowych, głównie TVP, mające na celu dyskredytowanie niepokornych sędziów i prokuratorów.

Na takie szykany narażeni są również sędziowie i prokuratorzy regionu świętokrzyskiego. Nie możemy być obojętni wobec tego bezprecedensowego ataku partii sprawującej władzę na wymiar sprawiedliwości, ataku jakiego Polska nie widziała od czasów PRL!
„NIE POZWÓL NA UCISZANIE I ZASTRASZANIE SĘDZIÓW!”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji

Kielce, 08.07.2019

Share

Nadchodzące wydarzenia