Aktualności

KOD w obronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Region Świętokrzyski Komitetu Obrony Demokracji protestuje przeciwko zmniejszeniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. „Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji apeluje o zachowanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc naszego kraju takich jak Parki Narodowe, rezerwaty przyrody poprzez powstrzymanie się od działań mogących mieć na nie negatywny wpływ” – czytamy w uchwale świętokrzyskiego KOD.

„Obserwujemy w ostatnich latach załamanie polityki ochrony przyrody, czego przykładem jest między innymi bezprecedensowy projekt zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego o 5 ha gruntów wraz z zabudowaniami i przekazanie go zakonowi Oblatów, co otworzy drogę do kolejnych tego typu działań w innych Parkach Narodowych. W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji apeluje o zachowanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc naszego kraju takich jak Parki Narodowe, rezerwaty przyrody poprzez powstrzymanie się od działań mogących mieć na nie negatywny wpływ” – taką uchwałę przyjął 24 czerwca zarząd świętokrzyskiego KOD. „Wzywamy do przeprowadzania analiz mających na celu określenie obszarów, które wymagają natychmiastowej interwencji i na tej podstawie stworzenie krótko i długoterminowych planów mających na celu ochronę środowiska” – apelują obrońcy demokracji.

Całość przyjętej uchwały poniżej.

Uchwała nr ZR/Świętokrzyski/2019/06/24/2
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 24 czerwca 2019 r.
ws. „ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Obserwujemy w ostatnich latach załamanie polityki ochrony przyrody, czego przykładem jest między innymi bezprecedensowy projekt zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego o 5 ha gruntów wraz z zabudowaniami i przekazanie go zakonowi Oblatów, co otworzy drogę do kolejnych tego typu działań w innych Parkach Narodowych. W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji apeluje o zachowanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc naszego kraju takich jak Parki Narodowe, rezerwaty przyrody poprzez powstrzymanie się od działań mogących mieć na nie negatywny wpływ.

§1
Zauważamy postępującą degradację otaczającego nas środowiska i konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu powstrzymanie dalszych negatywnych zmian.
W związku z powyższym wzywamy polityków do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego nadchodzącym pokoleniom poprzez aktywność na rzecz zrównoważonej transformacji energetyki i szeroko zakrojonej ochrony środowiska
§2
Polityka ekologiczna
Wzywamy do przeprowadzania analiz mających na celu określenie obszarów, które wymagają natychmiastowej interwencji i na tej podstawie stworzenie krótko i długoterminowych planów mających na celu ochronę środowiska.
§3
Działania edukacyjne i informacyjne
Postrzegamy edukację obywateli jako niezbędny element do przeprowadzenia pozytywnych zmian, zatem postulujemy podjęcie działań edukacyjnych uświadamiających członków społeczeństwa, że każdy z nas poprzez codzienne wybory i nawyki ma realny wpływ nie tylko na aktualną sytuację naszej planety, ale również na jej przyszłość

§4
Deklarujemy wsparcie i poparcie działań ustawodawczych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Share

Jeden komentarz do “KOD w obronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nadchodzące wydarzenia