Aktualności

Moniko, dziękujemy!

Monika Szafraniec jest związana z Regionem Świętokrzyskim KOD od początku jego istnienia – najpierw jako koordynatorka a następnie przez 5 lat Przewodnicząca Zarządu Regionu. To Monika współtworzyła ten Region i budowała go przez kolejne lata, ucząc nas, co to znaczy być działaczem.
Nie zawsze było łatwo, przechodziliśmy różne zawirowania, a Monika niezachwianie stała na czele. A my mieliśmy okazję patrzeć na aktywistkę o ogromnym harcie ducha, niezachwianą w swoim przekonaniu o słuszności sprawy, choć zdolną do porozumienia i współpracy z organizacjami, którym przyświeca podobny cel – demokratyczna Polska.
Monika jest tytanem pracy, za co wszyscy ją podziwiamy, dla KODu poświęciła się bez reszty. Jednak najsilniejsi nawet działacze potrzebują odpoczynku. Teraz przyszedł czas na Monikę. Jej decyzję o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Zarządu Regionu przyjęliśmy z nieskrywanym smutkiem, ale też ze zrozumieniem. Cieszymy się też, że Monika nie rezygnuje z działalności w KODzie.
Chcielibyśmy z całego serca podziękować Monice Szafraniec za lata wspólnej pracy, nauki, rozwoju w kierunku społeczeństwa obywatelskiego i walki o lepsze jutro.

Share

Nadchodzące wydarzenia