Komunikaty

Nie indoktrynujcie młodych

Protest przeciwko indoktrynowaniu młodzieży przez media Tadeusza Rydzyka

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji protestuje przeciwko szkoleniu „Nowe widnokręgi — zrozumieć media”, organizowanemu 18.11.2016 r. w Kielcach przez Zarząd Terenowego Biura Radia Maryja i wspieranego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika.
Szkolenie to przeznaczone ma być dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczycieli, a zajęcia prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego KOD zwraca uwagę, że Radio Maryja i Telewizja Trwam, były wielokrotnie karane i upominane za łamanie ustawy o radiofonii i telewizji, m.in. za kryptoreklamę, promowanie poglądów antysemickich i postaw dyskryminacyjnych oraz pochwalanie przestępstwa (w maju 2011 r., lipcu 2012 r., październiku 2014 r., grudniu 2014 r., czerwcu 2015 r., lipcu 2015 r. – szczegóły w załączniku).
Jak ponury żart brzmią cele stawiane przez organizatorów wspomnianego szkolenia – „uczestnicy znają różnicę pomiędzy komunikatami: informacja, opinia, perswazja, manipulacja”. Zdaniem specjalistów od środków masowego przekazu media o. Rydzyka w sposób niespotykany w innych rozgłośniach i kanałach telewizyjnych manipulują bowiem informacją, stosują przekaz wybiórczy i jednostronny, niezgodny z zasadami etyki i sztuki dziennikarskiej.
Wspieranie przez państwową instytucję, jaką jest kuratorium oświaty, szkolenia organizowanego przez takich “fachowców”, to skandal i kpina ze społeczeństwa obywatelskiego, marnowanie czasu uczniów i nauczycieli, przypominające najgorsze czasy indoktrynacji młodzieży w PRL.

Kielce, 14.11.2016

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego KOD
Monika Szafraniec – przewodnicząca
Ewa Magdziarz
Stanisław Adamski
Jarosław Gałkiewicz
Maciej Klesyk
Ziemowit Nowak
Andrzej Stróżyk


Załącznik

do Protestu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD przeciwko indoktrynacji młodzieży przez media Tadeusza Rydzyka

MAJ 2011
Radio Maryja ukarane przez KRRiT karą 4 tys. zł za ukryte reklamy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, “Naszego Dziennika” i SKOK.

LIPIEC 2012 R.
Radio Maryja, rozgłośnia o. Tadeusza Rydzyka po raz kolejny została ukarana za emitowanie ukrytych reklam. Tym razem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kazała zapłacić 20 tys. zł. KRRiT przeanalizowała fragmenty programu wyemitowanego na antenie Radia Maryja w dniach 3 i 4 grudnia 2011 r. Członkowie Rady nie mieli wątpliwości – Radio Maryja znów naruszyło zapisy ustawy. W ocenie Krajowej Rady w audycjach Radia Maryja znalazła się reklama m.in. starterów i zdrapek nowo uruchomionej sieci telefonicznej W Naszej Rodzinie oraz ofert SKOK Stefczyka.
Zgodnie z prawem nadawanie reklamy ukrytej jest zakazane. Krajowa Rada wzywała Warszawską Prowincję Redemptorystów do zaprzestania tej praktyki kilkakrotnie w latach 2010, 2011 i 2012. Górna granica kary w tym przypadku mogła wynieść ponad 241 tys. zł.
Źródło: “Newsweek”, 12.07.2012

PAŹDZIERNIK 2014
KRRiT nakłada 50 tys. zł kary na TV Trwam.
Przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak nałożył na Fundację „Lux Veritatis” nadawcę TV Trwam karę w wysokości 50 tys. zł za – jak to stwierdzono – propagowanie działań sprzecznych z prawem. Kara dotyczy relacji z Marszu Niepodległości w Warszawie z 11 listopada 2013 roku. KRRiT w komunikacie sugeruje, że prowadzący audycję, i jego gość popierali niszczenie kojarzonej ze środowiskiem LGBT „Tęczy” na Placu Zbawiciela.
Źródło: www.radiomaryja.pl, 01.10.2014

PAŹDZIERNIK 2014
Radio Maryja ukarane za ukrytą reklamę. Musi zapłacić 13 tys. zł. W audycji “Głos z Krakowa” nadanej przez rozgłośnię 16 października 2013 roku znalazł się ukryty przekaz handlowy. Analiza KRRiT wykazała, że “sformułowania użyte w audycji poświęconej jubileuszowi 21 lat działalności miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich pt. >>Wychowawca<< stanowiły bezpośrednią zachętę do jego zakupu”. KRRiT napisała też w komunikacie: “Podczas audycji rozmawiano o możliwości prenumeraty miesięcznika, cenie oraz wyraźnie zachęcano do jego zakupu. W rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o radiofonii i telewizji treści te stanowiły ukryty przekaz handlowy”.
Źródło: www.wirtualnemedia.pl, 2014-10-07

GRUDZIEŃ 2014
Warszawska Prowincja Redemptorystów, która jest nadawcą Radia Maryja, musi zapłacić 1 tys.zł kary za emisję „ukrytego przekazu handlowego”. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wypowiedź redemptorysty miała znamiona ukrytego przekazu handlowego, ponieważ przedstawiała działalność Fundacji Lux Veritatis w celu osiągnięcia skutku reklamowego – sprzedaży reklam przez TV Trwam.

CZERWIEC 2015
Przewodniczący KRRiT nałożył na Fundację Lux Veritatis, nadawcę programu Trwam, karę w wysokości 30 tys. zł w związku z nadaniem treści o charakterze ukrytego przekazu handlowego. Przeprowadzona analiza programu Trwam „Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej” emitowanego 12 października 2014 r., wykazała naruszenie art. 16 c ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli emisję treści o charakterze ukrytego przekazu handlowego.
Trwająca ok. 29 minut audycja w całości poświęcona była produktom jednej spółki, m.in. macie gorczycowej, poduszce zawierającej łuski gryki, herbatom etc. Omawianiu ich właściwości – przy całkowitym pominięciu jakichkolwiek wad tych produktów oraz produktów konkurencyjnych przedsiębiorców – towarzyszyły liczne zbliżenia kamery na poszczególne produkty oferowane przez spółkę.
Źródło: “Rzeczpospolita”, 23.06.2015

LIPIEC 2016
Radio Maryja i Telewizja Trwam upomniane za antysemityzm.
Na początku lipca 2016 r., po przeprowadzeniu postępowania, KRRiT zdecydowała się upomnieć właścicieli koncesji, a więc w sprawie RM o. Janusza Soka, prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, w sprawie TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka, prezesa fundacji Lux Veritatis, do której należy ta telewizja. KRRiT napisała: „(…) zwracam się do Ojca Prowincjała o zaniechanie promowania w programie Radia Maryja poglądów antysemickich i postaw dyskryminacyjnych (…)” oraz prezesa fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka: „(…) zwracam się do Księdza Prezesa o zaniechanie promowania w programie Telewizji Trwam poglądów antysemickich i postaw dyskryminacyjnych (…)”.

 

Share

Nadchodzące wydarzenia