Aktualności

Pikieta po wyroku TSUE

Pikietę „Czekamy na kres neo-KRS” zorganizował pod Sądem Okręgowym w Kielcach świętokrzyski KOD. Było ok. 50 osób, przemawiał m.in. znany kielecki adwokat Edward Rzepka.

We wtorek 19 listopada w dniu ogłoszenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiadającego na pytania Sądu Najwyższego o legalność działania neo-KRS świętokrzyski KOD zorganizował solidarnościową pikietę. Wzięło w niej udział około 50 osób z transparentami, świecami, flagami.

– Chciałabym wszystkim podziękować, że tutaj jesteśmy i za poprzednie manifestacje. Dlatego, że od czasu wprowadzenia przez rząd PiS zmian w sądownictwie pokazujemy tutaj, że prawa obywateli do niezależnych, niezawisłych sądów są w Polsce zagrożone – powiedziała Monika Szafraniec, przewodniczące Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD.
– Konsekwentnie, aż do dobrego dla Polski końca, będziemy walczyć o przywrócenie zasad, które PiS połamało. Trybunał podał tak precyzyjne kryteria, jakimi mają kierować się polskie sądy, że nie ma żadnych wątpliwości, jakie stanowisko zajął. Jednoznacznie dał do zrozumienia, że zawsze będzie występować w obronie tych krajów, w których praworządność jest łamana – dodał mecenas Edward Rzepka.
Zgromadzeni podczas pikiety pod hasłem „Czekamy na kres neo-KRS” odśpiewali hymn Polski.

Share

Nadchodzące wydarzenia