Aktualności

Juliusz Braun w obronie mediów i Konstytucji

„Rada Mediów Narodowych wyraża stanowczy protest w związku z decyzjami Marszałka Sejmu RP uniemożliwiającymi prawidłową pracę mediów podczas posiedzenia Sejmu dn. 16 grudnia 2016 r.” – taki projekt uchwały Rady Mediów Narodowych proponuje kielczanin, były prezes TVP Juliusz Braun.


Juliusz Braun wysłał w tej sprawie e-mail do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Przytaczamy treść tego e-maila w całości:

Szanowny Panie Przewodniczący
Zgłaszam pilny wniosek o podjęcie przez Radę Mediów Narodowych uchwały o treści przedstawionej poniżej.
Wnoszę jednocześnie, by na podstawie par.11 ust. 4 Regulaminu Rady Mediów Narodowych niezwłocznie zarządził Pan w tej sprawie głosowanie korespondencyjne przy użyciu poczty elektronicznej.
Z wyrazami szacunku
Juliusz Braun

PROJEKT
Uchwała RMN nr …. z dn. 17 grudnia
w sprawie wydarzeń w Sejmie RP dn. 16 grudnia 2016 r.
Par.1
Rada Mediów Narodowych wyraża stanowczy protest w związku z decyzjami Marszałka Sejmu RP uniemożliwiającymi prawidłową pracę mediów podczas posiedzenia Sejmu dn. 16 grudnia 2016 r. Zakaz wstępu dziennikarzy do Sali Kolumnowej, gdzie na podstawie decyzji Marszałka Sejmu od godz. 21.30 odbywały się obrady i głosowania, w tym głosowanie nad ustawą budżetową, stanowi rażące ograniczenie konstytucyjnej wolności środków przekazu oraz prawa obywateli do informacji.
Rada przypomina, że zgodnie z Art. 61. Konstytucji RP prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej obejmuje wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Share

Nadchodzące wydarzenia