AktualnościMłody KOD

Protest przeciwko lex Czarnek w Kielcach

Kielczanie protestowali przeciwko upartyjnieniu polskiej edukacji za pomocą ustawy “lex Czarnek”. Apelowali do prezydenta o weto.

Pikieta przeciwko ustawie lex Czarnek odbyła się w niedzielę 13.02.2022 pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, a jednocześnie siedzibą kuratorium oświaty. Demonstrujący przynieśli plakaty, m.in. “Uchwała podjęta na zebraniu rodziców dn. 13 lutego w Kielcach. Chcemy veta Stop Lex Czarnek” i “Czarnek won. Łapy precz od naszych dzieci”.
Przemawiali m.in. Katarzyna Siwiec z PO i Komitetu Obrony Demokracji, wiceprezydent Kielc odpowiedzialny za oświatę Marcin Chłodnicki, nauczycielka Katarzyna Brudnik, działacz PO, były poseł i wicekurator oświaty Lucjan Pietrzczyk. Wśród demonstrujących byli Rafał Kasprzyk z Polski 2050 i mecenas Edward Rzepka oraz działacze i sympatycy kieleckiego KOD. Niestety, niewielu było nauczycieli i uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w obywatelskim Zebraniu z Rodzicami i upominali się o Wolną Szkołę.
ZEBRANIE, głosami wszystkich obecnych pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach rodziców i nierodziców, uczniów i nieuczniów, nauczycieli i nienauczycieli jednomyślnie uchwaliło, że sprzeciwia się zapisom ustawy lex Czarnek i nie zgadza się na obniżenie jakości edukacji oraz ograniczenie wpływu rodziców na wychowanie i nauczanie naszych dzieci i młodzieży.
Kilkadziesiąt osób podpisało uchwałę, którą przesłaliśmy do kancelarii Prezydenta RP (na adres listy@prezydent.pl).

Treść uchwały:
Uchwała nr 1/Kielce
ZEBRANIA Z RODZICAMI z dnia 13.02.2022 r.
W sprawie: CHCEMY VETA!

ZEBRANIE Z RODZICAMI głosami obecnych pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach rodziców i nierodziców, uczniów i nieuczniów, nauczycieli i nienauczycieli jednoznacznie sprzeciwia się zapisom ustawy zwanej lex Czarnek i nie zgadza się na obniżenie jakości edukacji oraz ograniczenie wpływu rodziców, a w szczególności:
1. Nie zgadza się na zadekretowanie ustawą nadrzędności zgody kuratora nad zgodą rodzica;
2. Nie zgadza się na utrudnianie procedur współpracy szkół, nauczycieli i rodziców z organizacjami pozarządowymi, a przez to na zubażanie oferty edukacyjnej szkół dla naszych dzieci;
3. Nie zgadza się na wprowadzenie strachu i obsesyjnej kontroli do szkół, a przez to zaburzenie poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci;
4. Wzywa wszystkich rodziców do zapoznania się z zapisami i skutkami ustawy lex Czarnek oraz do obrony swoich dzieci, czyli podjęcia wszelkich możliwych działań, które zatrzymają krzywdzące je prawo;
5. Wzywa Pana Prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowanie lex Czarnek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała została przyjęta przez aklamację. Nasze kieleckie Zebranie z Rodzicami, chociaż w sposób nieformalny, ale jednak realny, jest głosem obywatelek i obywateli, którzy w demokratycznym głosowaniu coś postanawiają, sprawując tym samym, zgodnie z 5 art. Konstytucji RP, władzę nie przez swoich przedstawicieli, lecz bezpośrednio. Uchwała więc, choć nieformalna, ma swoją moc — moc głosu obywateli, a jej uchwalenie jest aktem demokratycznym, samorządnym i świadczącym o świadomości obywatelskiej osób, które chcą zabrać głos w ważnej sprawie i są zaangażowane. W demokracji głos należy do tych, którzy z niego korzystają. Dopóki wierzymy i czujemy, że mamy nasze prawa i gotowi jesteśmy o nie walczyć, dopóty jesteśmy wolnymi ludźmi.
A teraz musimy wspólnie walczyć o wolną szkołę!

Relacja i zdjęcia w “Gazecie Wyborczej”

Share

Nadchodzące wydarzenia