Aktualności

Protest w sprawie zwolnienia prezesa stadniny

Komitet Obrony Demokracji w woj. świętokrzyskim zdecydowanie protestuje przeciwko niedemokratycznemu stylowi zwolnienia z pracy Prezesa stadniny koni w Michałowie Jerzego Białoboka.

Demokracja to nie tylko demokratyczne wybory co cztery lata, ale codzienne przestrzeganie demokratycznych zasad, reguł, zachowań i tradycji. W przypadku zwolnienia z pracy Pana Prezesa Białoboka te zasady zostały brutalnie złamane. Jak wynika z doniesień medialnych, nie prostowanych przez przedstawicieli obecnej władzy, wyjątkowo zasłużony prezes stadniny w Michałowie został zwolniony przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych bez podania przyczyny, bez podziękowania za dotychczasową 39-letnią pracę, bez przedstawienia mu propozycji innego zajęcia. Nie kwestionujemy prawa władz państwa do doboru osób zarządzających państwowymi przedsiębiorstwami, ale demokracja oznacza również szacunek dla drugiego człowieka. Bez tego szacunku nie można przeprowadzić kampanii wyborczych, debat parlamentarnych i samorządowych, w końcu przekazywania władzy po przegranych wyborach. Tymczasem człowiek-symbol wielkiego sukcesu polskich koni krwi arabskiej został potraktowany jak zbędny mebel.
Tak nie traktuje się ludzi w normalnym demokratycznym kraju. Takie podejście do człowieka przypomina bardziej to, co dzieje się w krajach autorytarnych. Komitet Obrony Demokracji w woj. świętokrzyskim nie godzi się na takie działania, taki sposób podejścia do obywateli naszego kraju.

Tymczasowy koordynator KOD w woj. świętokrzyskim Dariusz Pawlik
Zastępcy tymczasowego koordynatora KOD w woj. świętokrzyskim:
Ewa Magdziarz
Maciej Klesyk
Jolanta Opozda
Jaroslaw Gałkiewicz

Share

Nadchodzące wydarzenia