Aktualności

W obronie Tudzieży — kieleckie czytanie „Przedwiośnia”

Czytajmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, ale w oryginalnej wersji, a nie uproszczonej na potrzeby propagandowej akcji prezydenta Andrzeja Dudy. Świętokrzyski KOD zaprasza.

Świętokrzyski KOD zaprasza w sobotę 8 września o godzinie 12 do Parku Miejskiego w Kielcach (muszla koncertowa) na czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w oryginale, bez skrótów zamówionych przez Andrzeja Dudę na potrzeby Narodowego Czytania.
Jest to kolejna odsłona wyrażenia naszego protestu, o którym pisaliśmy już wcześniej: „Chęć uproszczenia dzieła Stefana Żeromskiego >>Przedwiośnie<< wywołała w członkach świętokrzyskiego KOD-u oburzenie tym większe, że postać pisarza jest nierozerwalnie związana z Kielecczyzną. Jednak protest, który odbył się 25 sierpnia 2018 r. pod pomnikiem Stefana Żeromskiego w Kielcach, nie był podyktowany jedynie dbałością o zachowanie w niezmienionej formie prozy polskiego twórcy, ale również obawą o konsekwencje, które może za sobą pociągnąć upraszczanie języka. Uproszczona wersja >>Przedwiośnia<< zostanie przedstawiona podczas Narodowego Czytania 8 września br. Będzie ona uboższa o wyrazy takie jak >>tudzież<< czy >>albowiem<<. Zmniejszona zostanie również liczba przymiotników. Założeniem tych modyfikacji było sprawienie, aby lekturę czytało się z większą przyjemnością i łatwością. W rezultacie jednak zostanie ona pozbawiona elementów polszczyzny z dwudziestolecia międzywojennego. Członkowie i sympatycy świętokrzyskiego KOD-u wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec takiego traktowania klasyki polskiej prozy”.

 
Share

Nadchodzące wydarzenia