AktualnościKomunikaty

Zjazd świętokrzyskiego KOD

W niedzielę 19 stycznia wybierzemy na nową kadencję władze świętokrzyskiego KOD. Spotykamy się w Hotelu Kongresowym (d. Exbud).

Rozpoczyna się nowa kadencja władz Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji. Zgodnie ze statutem władze stowarzyszenia wyznaczyły datę i miejsce Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Regionu Świętokrzyskiego KOD. Odbędzie się ono w niedzielę 19 stycznia 2020 r. w Hotelu Kongresowym (d. Exbud) przy al. Solidarności 34 w Kielcach. Początek o godz. 11, przewidywane zakończenie o godz. 15.
Członkowie naszego stowarzyszenia zostali już powiadomieni drogą elektroniczną lub listowną o Walnym.
Proponowany porządek obrad przewiduje m.in. przyjęcie sprawozdania i przegłosowanie absolutorium dla Zarządu Regionu, wybory przewodniczącego oraz członków zarządu. Przewidywana jest również dyskusja na temat uzyskania przez region osobowości prawnej.
– Liczymy na jak najlepszą frekwencję — mówi Monika Szafraniec, przewodnicząca Regionu Świętokrzyskiego KOD.

Poniżej przygotowane na zjazd dokumenty:

Proponowany porządek obrad

2020-WalneIII-porządek-obrad

Proponowany regulamin Zjazdu

2020-WalneIII-regulamin-obrad

Formularz zgłoszenia kandydata

2020-WalneIII-formularz-zgłoszenia

Zawiadomienie o Zjeździe

Share

Nadchodzące wydarzenia