Aktualności

Czarny protest w Kielcach

Kielce przyłączają się do ogólnopolskiego Czarnego Protestu Komitetu Obrony Demokracji. Protestujemy przeciwko paraliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przez obecną władzę.

Zorganizujemy pod pomnikiem Sienkiewicza happening.

Kiedy? We wtorek 5 lipca w godzinach 17 – 18
Gdzie? Kielce ul. Sienkiewicza, pomnik Sienkiewicza.

Głęboko zaniepokojeni stanem demokratycznego trójpodziału władzy w Polsce, pragniemy pokazać, jak ogromne znaczenie w życiu każdego obywatela ma święta zasada niezawisłości władzy sądowniczej.

Jednym z jej zadań jest kontrola zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i międzynarodowymi traktatami. Chcemy podkreślić fundamentalne znaczenie dobrego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu stojącego na straży Konstytucji, a zatem będącego gwarantem przestrzegania przez większość parlamentarną obowiązującego prawa.

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym forsowany przez większość parlamentarną nie rozwiązuje istniejącego od kilku miesięcy konfliktu wokół Trybunału. Skutkiem wprowadzania tej ustawy będzie całkowity paraliż pracy Trybunału, któremu stanowczo się sprzeciwiamy!

Share

Nadchodzące wydarzenia