Aktualności

Kielce wolne od nienawiści

Napisy „Wolne od nienawiści” pojawiły się pod tablicami z nazwą Kielc na drogach wjazdowych do miasta.

Tablice z napisem „Wolne od nienawiści” pojawiły się nocą podczas ostatniego weekendu. Jest to reakcja na uchwalanie przez polskie samorządy kuriozalnych, homofobicznych uchwał o ustanawianiu regionów „wolnych od ideologii LGBT” Niestety takie uchwały przyjęły również i samorządowcy w naszym regionie — województwa świętokrzyskiego, powiatów kieleckiego i włoszczowskiego oraz gmin Łopuszno i Osiek. Uchwałę protestującą przeciwko siejącym nietolerancję działaniom samorządów przyjęło III Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Świętokrzyskiego KOD 19 stycznia 2020 r.
Wywieszanie tablic „Wolne od nienawiści” pod nazwami miast jest wzorowane na prowokacji artystycznej Barta Staszewskiego, aktywisty, który zamieścił w internecie zdjęcia tablic wjazdowych do polskich miejscowości z doczepionym napisem w trzech językach „Strefa Wolna od LGBT”.

Share

Nadchodzące wydarzenia