AktualnościKomunikaty

Oświadczenie ws. przesyłek z pogróżkami

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego KOD wydał oświadczenie w związku z przesyłkami zawierającymi pogróżki, wysłanymi do polskich samorządowców, w tym prezydenta Kielc Bogdana Wenty, oraz byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy.

OŚWIADCZENIE
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
Komitetu Obrony Demokracji
w sprawie aktów nienawiści

Mowa nienawiści, a także działania mające na celu zastraszanie, poniżanie i obrażanie ludzi stają się coraz częstsze w naszej ojczyźnie. Stanowczo się im sprzeciwiamy. Uważamy, że są to sytuacje niedopuszczalne, bez względu na to, wobec kogo są zwrócone.
Ataki werbalne i niewerbalne, takie jak obraźliwe gesty, fala internetowego hejtu, a w końcu groźby karalne i przemoc fizyczna, a w ostatnich dniach wysyłanie listów w formie pogróżek, stały się istotnym problemem społecznym. Konsekwencje takich czynów mogą być poważne. Należy zatem sprawnie i bezkompromisowo sprzeciwiać się i reagować na wszystkie przejawy przemocy, niezależnie od tego, gdzie i w jakiej sytuacji ma ona miejsce.
Ważne jest oczyszczenie sfery publicznej z każdej z form przemocy, szczególnie w świetle niedawnych wypadków, które wydarzyły się w Kielcach i innych miastach – przesyłek z groźbami, nabojem i białym proszkiem, które otrzymali Prezydenci, w tym Prezydent Kielc Bogdan Wenta. Nie można takich działań nazwać krytyką czy wyrażaniem opinii. Jest to atak skierowany na osobę publiczną i powinien zostać potraktowany z najwyższą powagą.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji z całą mocą sprzeciwia się mowie nienawiści i innym rodzajom przemocy wobec każdego człowieka, w szczególności wobec osób publicznych, do których grona należy Prezydent Bogdan Wenta. Oczekujemy od organów państwa zdecydowanych działań zmierzających do odnalezienia sprawców tych czynów.

Kielce, 5 marca 2019

 

Share

Nadchodzące wydarzenia