KomunikatyKrajowe

Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie potępienia działań sędziego M. Nawackiego

Publikujemy Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie potępienia działań sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Wyrażamy oburzenie oraz zdecydowany sprzeciw wobec haniebnego zachowania nominowanego przez Zbigniewa Ziobrę prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który podarł projekt uchwał, przygotowany podczas zebrania sędziów tego sądu.

Swój skandaliczny happening sędzia Nawacki zrobił z premedytacją, przy obecności mediów.
7 lutego 2020 roku sędzia Nawacki pokazał całemu światu, jak lekceważący jest stosunek władzy PiS i Zjednoczonej Prawicy do praworządności, polskiej Konstytucji, prawa Unii Europejskiej oraz praw człowieka. W podartym dokumencie, podpisanym przez 31 olsztyńskich sędziów, czytamy m.in.: „Podzielamy stanowisko wyrażone w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku, że Izba Dyscyplinarna Sadu Najwyższego nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu przepisów Konstytucji, Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.
Pod rządami PiS w Polsce zapanowało bezprawie i niesprawiedliwość. Nielegalny sąd specjalny nakłada nielegalne kary na sędziów, którzy zachowują się zgodnie z Konstytucją oraz prawem europejskim. A gdy sędziowie przeciwko pisowskiemu bezprawiu protestują, nawet na papierze, są poniżani, obrażani, ponownie represjonowani.
Takie przypadki znamy dobrze z historii. Każdy tyran, budując dyktaturę, niszczy niezależne sądownictwo. Ten scenariusz realizuje od 4 lat w Polsce PiS, a jego ucieleśnieniem stał się sędzia-happener Maciej Nawacki.

Wzywamy wszystkich Polaków do oporu przeciwko niszczeniu polskiego sądownictwa, instalowaniu w Polsce dyktatury i wyprowadzaniu naszego kraju z Unii Europejskiej.

Komitet Obrony Demokracji, 8.02.2020 r.

 

Share

Nadchodzące wydarzenia