AktualnościKomunikaty

Oświadczenie KOD. “Nie” dla łamania praworządności!

“Nie pozwalamy na wprowadzanie w Polsce standardów znanych do niedawna tylko z krajów autorytarnych lub pseudodemokratycznych, jak Rosja, Turcja czy Białoruś!” – czytamy w oświadczeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD. Całość poniżej.

Oświadczenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego KOD protestuje przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce przez PiS i całą Zjednoczoną Prawicę. Przyłączamy się do comiesięcznych protestów środowiska sędziowskiego, organizowanych przez stowarzyszenie Iustitia, choć – w związku z zaostrzeniem pandemii – odwołaliśmy ostatnią pikietę pod Sądem Okręgowym w Kielcach 18 marca 2021.

Świętokrzyski KOD szczególnie potępia następujące działania obecnej władzy:

  • próby ścigania przez kontrolowaną przez PiS prokuraturę sędziów za wydawane przez nich orzeczenia i wyroki oraz za obronę praworządności w Polsce
  • noszące znamiona mobbingu i prześladowania delegowanie wybranych, “niepokornych” prokuratorów do pracy w odległych czasami o setki kilometrów miast
  • uprawianie za pieniądze podatników i spółek Skarbu Państwa w mediach publicznych i na billboardach propagandy nienawiści przeciwko niezawisłym sądom
  • kwestionowanie co do legalności i zgodności z Konstytucją obsadzenie stanowisk w Krajowej Radzie Sądownictwa, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz władzach sądów rejonowych i okręgowych
  • ignorowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego i polskiego, i powinna zawiesić swoją działalność.

Nie ma demokracji i wolności bez niezawisłych sądów i trójpodziału władzy!

Nie pozwalamy na wprowadzanie w Polsce standardów znanych do niedawna tylko z krajów autorytarnych lub pseudodemokratycznych, jak Rosja, Turcja czy Białoruś!

Kielce 23.03.2021                             Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Demokracji

Share

Nadchodzące wydarzenia