Aktualności

Pikieta KOD. Europo, nie odpuszczaj!

Pikietę pod kieleckim Sądem Okręgowym pod hasłem „Europo, nie odpuszczaj!” organizuje 3 lipca świętokrzyski Komitet Obrony Demokracji.

Region Świętokrzyski KOD zaprasza wszystkich, którym leży na sercu niezależność sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego, na pikietę pod hasłem „Europo, nie odpuszczaj!”. Spotykamy się we wtorek 3 lipca o godz. 20 pod Sądem Okręgowym w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12A.
Tego dnia wchodzi w życie niekonstytucyjna ustawa o Sądzie Najwyższym. Grozi to ostatecznym demontażem władzy sądowniczej w Polsce. Niezawisłych Sędziów SN, którzy zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku, zastąpią osoby nominowane przez KRS w pełni kontrolowaną przez polityków rządzącej partii. Upolityczniona Rada swoimi nominatami następnie uzupełni ponad 60 procent składu Sądu Najwyższego.
Dzisiaj jedynym sposobem na powstrzymanie niszczenia niezależności polskich sądów byłby wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, wstrzymujący wejście niekonstytucyjnej ustawy w życie.
Wzywamy zatem Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu powstrzymania przejęcia sądownictwa w Polsce przez rządzącą partię. Oczekujemy od Komisji Europejskiej zaskarżenia ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE, a do czasu rozstrzygnięcia — wstrzymania niekonstytucyjnych zmian. Już raz wygraliśmy — w taki sposób powstrzymana została barbarzyńska wycinka Puszczy Białowieskiej.
Jako Komitet Obrony Demokracji przystąpiliśmy do koalicji „Europo Nie Odpuszczaj” skupiającej 150 organizacji obywatelskich w Polsce. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce.
Tak jak w lipcu 2017, jako Region Świętokrzyski Komitetu Obrony Demokracji wzywamy i zapraszamy wszystkie organizacje i stowarzyszenia, dla których ważna jest praworządność, równość, wolność i demokracja do współorganizowania i uczestnictwa w naszych demonstracjach przed sądami na terenie całego województwa.
Aby wesprzeć apel Koalicji, wzywamy wszystkich Obywateli i Obywatelki, dla których praworządność jest kwestią nadrzędną, do udziału w demonstracjach przed sądami. Wyjdźmy na ulicę – okażmy nasz sprzeciw wobec jawnego gwałcenia prawa!

Szczegółowe informacje o naszym apelu i mapa wydarzeń:

Europo, nie odpuszczaj!

Wydarzenie na Facebooku

Share

Nadchodzące wydarzenia