Komunikaty

Świętokrzyski KOD – zgłaszanie kandydatów do Zarządu Regionalnego

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie świętokrzyskim, otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego KOD.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie na adres kod.kielce@gmail.com od 12.08.2016 roku do 04.09.2016 roku do północy.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer pesel, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura oraz należy dołączyć zgodę na kandydowanie.

Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 05.09.2016 roku.

Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 11.09.2016 roku.

 

Pełnomocnik ZG KOD w Województwie Świętokrzyskim

Monika Szafraniec

Share