Aktualności

Zebranie członków świętokrzyskiego KOD

Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji odbędzie się 3 marca w Kielcach. Jednym z punktów obrad będzie uzupełnienie składu delegatów na krajowe zebranie KOD.

Członkowie świętokrzyskiego KOD otrzymali e-mailem (pocztą ci, którzy wyrazili taką chęć komunikacji) zaproszenie na Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Będzie to pierwsze walne zebranie, po wyborczym, naszego stowarzyszenia. Jednym z punktów obrad będzie wybór delegatów na walne zebranie całego KOD, ponieważ część wybranych na poprzednim zebraniu delegatów już nie pełni swoich funkcji. – Zależy nam na tym, aby nasz region był silnie reprezentowany. Zgodnie ze statutem przysługuje nam 10 delegatów na zjeździe krajowym — mówi Monika Szafraniec, przewodnicząca świętokrzyskiego KOD.
Walne zebranie świętokrzyskiego KOD odbędzie się w niedzielę 3 marca 2019 r. w godz. 11 – 15 w Hotelu Kongresowym w Kielcach (dawny budynek Exbudu), aleja Solidarności.
Wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu zebrania członkowie świętokrzyskiego KOD otrzymali proponowany porządek obrad i projekt regulaminu obrad.

Share

Nadchodzące wydarzenia