Aktualności

Cała Polska śpiewa „ODĘ DO RADOŚCI”

Cała Polska śpiewa „ODĘ DO RADOŚCI” – w niedzielę w samo południe na happening pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza zaprasza Region Świętokrzyski KOD.

„POLSKA DLA EUROPY – BUDUJMY MOSTY, NIE MURY!!!”, „POLAND FOR EUROPE – LET’S BUILD BRIDGES NOT WALLS!!!” – to hasła, jakie znajdą się na transparentach w całej Polsce podczas happeningów z okazji rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej.

Cała Polska śpiewa „ODĘ DO RADOŚCI”
KIEDY: niedziela 24.03.2019 r.
Zbiórka 11:45, start 12:00.
MIEJSCE: spotykamy się w Kielcach pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza
Ubieramy się na niebiesko, przynosimy flagi unijne, polskie, swoich organizacji.
Niech „Oda do radości” opanuje w tym dniu całą Polskę. 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Promujemy europejskie wartości i cele. Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Share

Nadchodzące wydarzenia