Aktualności

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami.

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami.
Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów!

W czwartek 18 lutego na słupach ogłoszeniowych w Kielcach pojawiły się plakaty wsparcia dla represjonowanych sędziów:
Igora Tuleyi: 18 listopada 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna uchyliła sędziemu immunitet, zawiesiła w czynnościach i obniżyła wynagrodzenie o 25%.
Pawła Juszczyszyna – 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.
Beaty Morawiec – 12 października 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję o uchyleniu sędzi immunitetu, o zawieszeniu w sprawowaniu funkcji sędziego i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50%.

Zachęcamy do zrobienia sobie zdjęcia z plakatami i publikowania zdjęć w mediach społecznościowych. W tym trudnym czasie pandemii COVID-19 jest to jedna z form wsparcia sędziów, którzy nie lękają się sprzeciwić państwowemu bezprawiu.

Nasz protest nie może wygasnąć, dopóki trwają rządy bezprawia w Polsce!

Share

Nadchodzące wydarzenia