Aktualności

Jak pilnować urny – szkolenie

Pierwsze szkolenie dla osób, które chcą się zaangażować w Obywatelską Kontrolę Wyborów, zorganizował świętokrzyski KOD 6 marca w Kielcach.

Spotkanie dotyczące nowej ordynacji wyborczej zostało zorganizowane przez Świętokrzyski Komitet Obrony Demokracji.
Dowiedzieliśmy się m.in. jaka jest różnica między członkiem komisji wyborczej, mężem zaufania a obserwatorem, co się będzie działo z urnami wyborczymi między zakończeniem pracy pierwszej komisji a rozpoczęciem pracy drugiej (liczącej głosy). Uczestnicy pytali też m.in., czy mogą być mężem zaufania poza swoim okręgiem, jak technicznie będzie wyglądało liczenie głosów.
Zgłoszenia chętnych do zaangażowania się jako członkowie komisji wyborczych, mężowie zaufania lub obserwatorzy społeczni prosimy przesyłać na adres mailowy koordynatora ds.OKW w regionie świętokrzyskim krzysztof.palacz@gmail.com lub przez formularz na stronie okw.info.pl .

Share

Nadchodzące wydarzenia