Aktualności

Plakaty w obronie sądów

Na kieleckim rynku oraz w innych miejscach naszego miasta zawisły plakaty z uchwałą małopolskich sędziów. Plakaty takie wisiały w kieleckich sądach, ale władza PiS kazała je zerwać. My się nie poddajemy. 

Na plakatach przedstawiciele władzy sądowniczej wzywają rządzących do zaprzestania niszczenia demokratycznego porządku prawnego w Polsce oraz podporządkowania sądów politykom. Podkreślają wagę niezależnych sądów, bez których nie ma demokracji ani ochrony praw i wolności obywatelskich. Apelują do nas, obywateli o obronę konstytucyjnego porządku prawnego.
Uchwała zebrania sędziów została podjęta 4 grudnia 2017 roku w okresie walki o niezależność KRS oraz wymiany kadr w sądach. Obecnie zaczął się kolejny etap niszczenia zasad państwa prawa, polegający na wyborze członków KRS i ostatecznym poddaniu Krajowej Rady Sądowniczej kontroli polityków.
W całej Polsce na 10 tys. sędziów tylko 18 zgłosiło się do 15-osobowej Rady. W środowisku świętokrzyskich sędziów nie znalazł się ani jeden kandydat, co świadczy o ich jedności i solidarności. Chcemy wesprzeć niezłomnych sędziów i zaapelować do pozostałych: Nie kandydujcie! Zrezygnujcie z kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze możecie spowodować, że wybory się nie odbędą i obronić polskie sądownictwo przed przejęciem przez polityków.
Poprzez rozwieszenie plakatów chcemy rozpowszechnić dramatyczny apel sędziów do obywateli RP, którego treść zamieszczam poniżej.

Apel sędziów

My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a z postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.
Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Wzywamy władze państwowe do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.
Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.

Uchwała obradujących wspólnie zebrań Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie oraz Sędziów Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Kraków, 4 grudnia 2017

 

 

Share

Nadchodzące wydarzenia