Aktualności

Nowe władze KOD na 2 lata

Członkowie świętokrzyskiego KOD wybrali w niedzielę władze na nową dwuletnią kadencję. Szefową pozostała Monika Szafraniec. Przegłosowano też uchwałę solidarności z marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim.

W niedzielę w Hotelu Kongresowym w Kielcach obradowało III Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Na dwuletnią kadencję na stanowisko przewodniczącej regionu ponownie kandydowała Monika Szafraniec, które nie miała kontrkandydata i została wybrana jednomyślnie. Zebrani wybrali również pozostałych 6 członków zarządu, są to: Jarosław Gałkiewicz, Stanisław Adamski, Jolanta Opozda, Andrzej Stróżyk, Lidia Palacz i Magdalena Hądzlik-Białek.
Przegłosowano również dwie uchwały. „Przypominamy, że po oszczerczej kampanii medialnej, rozpętaniu fali nienawiści wobec prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, został on rok temu zamordowany. Domagamy się natychmiastowego wstrzymania kampanii nienawiści i prześladowania Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego” – czytamy w uchwale ws. wyrażenia solidarności z Marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim. U C H W A Ł A Nr 13

Z kolei w uchwale potępiającej dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBT, a także wprowadzanie „stref wolnych od LGBT” członkowie KOD domagają się „uchylenia haniebnych uchwał „przeciwko ideologii LGBT” przez samorządy województwa świętokrzyskiego, powiatów kieleckiego i włoszczowskiego oraz gminy Łopuszno i Osiek”. U C H W A Ł A Nr 14

 

 

Share

Nadchodzące wydarzenia