Aktualności

Po zjeździe delegatów KOD

Program i strategia KOD, ustalenie wysokości składki członkowskiej, uzyskanie osobowości prawnej przez regiony i zmiany w statucie stowarzyszenia były tematami zjazdu delegatów KOD w Warszawie. Uczestniczyło w nim pięcioro delegatów z regionu świętokrzyskiego.

W ubiegłym tygodniu 17-18 listopada w Warszawie odbył się zjazd delegatów Komitetu Obrony Demokracji, w którym uczestniczyło pięcioro delegatów z naszego regionu: Monika Szafraniec, Andrzej Stróżyk, Stanisław Adamski, Zbigniew Pręgowski i Michał Karendał.
Porządek obrad zjazdu obejmował punkty: 1. Program i strategię KOD 2. ustalenie wysokości składki członkowskiej 3. Zmiany w Statucie KOD. Znaczną część zjazdu zajęła dyskusja nad propozycją Radomira Szumełdy, aby KOD wszedł w koalicję z opozycją parlamentarną i wystawiał własnych kandydatów w kolejnych wyborach. Większość delegatów była temu przeciwna. W dyskusji powoływano się na powody, dla których znaleźliśmy się w KOD: obrona zasad demokratycznego państwa prawa, sprawdzanie każdej władzy czy przestrzega reguł demokracji,praca na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie KOD chcą wspierać kandydatów podzielających wspólne wartości, ale nie chcą, aby Stowarzyszenie stało się bytem politycznym, wystawiało własnych kandydatów, tworzyło komitety wyborcze, czy wchodziło w koalicje wyborcze z innymi komitetami. Delegaci podjęli decyzję, że wysokość składek pozostaje bez zmian (10 zł i ulgowa 5 zł). Większością głosów odrzucono udział Stowarzyszenia w KORD, planowanym na 5.01. Zabrakło 7 głosów do podjęcia uchwały, zaproponowanej przez małopolski KOD o uzyskiwaniu osobowości prawnej dla regionów.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków świętokrzyskiego KOD-u, którzy chcą porozmawiać o zjeździe na spotkanie w czwartek 29 listopada o godz. 17 do kawiarni Plantacja w Kielcach, ul.Planty 9. Chcielibyśmy, aby nasze spotkania w ostatni czwartek każdego miesiąca stały się nową tradycją. Zapraszamy!

Monika Szafraniec

W zjaździe delegatów KOD uczestniczyło pięcioro delegatów z naszego regionu: Monika Szafraniec, Stanisław Adamski, Zbigniew Pręgowski, Michał Karendał i Andrzej Stróżyk. 

Share