Aktualności

Prezes sądu nie chce, to my publikujemy

Nowy prezes Sądu Okręgowego w Kielcach z „dobrej zmiany” odmawia publikacji w internecie krytycznych wobec niego i ministra Zbigniewa Ziobry uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego. Publikujemy więc je my.

Ryszard Sadlik, nowy prezes Sądu Okręgowego w Kielcach mianowany na podstawie wątpliwych konstytucyjnie przepisów, odmawia publikacji trzech uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów okręgu kieleckiego. Sędziowie domagają się umieszczenia tych uchwał na oficjalnej stronie sądu, obok innych dokumentów, które są na bieżąco tam zamieszczane. W uchwałach czytamy m.in.:
„Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań polegających na wszczynaniu postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów, w sytuacjach, gdy wydawali oni decyzje nieuwzględniające wniosków prokuratury lub politycznie nieakceptowalne” (Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
Ponieważ sędzia Sadlik wstrzymał publikację tej uchwały, sędziowie podjęli kolejną: “[…] apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszarda Sadlika, powołanego w trybie przejściowym i nadzwyczajnym, aby poddał się opinii środowiska sędziowskiego na temat możliwości sprawowania swojej funkcji, wyrażonej w formie uchwały, Zebrania Sędziów tut. Sądu, zaś w razie nieuzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii, aby ustąpił ze swojej funkcji.” (Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
W internecie nic nie ginie. Takie dokumenty muszą być jawne i dostępne dla opinii publicznej, dlatego zamieszczamy je w całości.

Uchwala-1

Uchwala-2

Uchwala-3

Share

Nadchodzące wydarzenia